Home

Grasmus

Wetenschappelijke naam:
Sylvia communis

Aantal broedparen in Nederland: 130.000-150.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen landschap met dichte doornstruiken

Geluid: Grasmus

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002