Home

Goudvink

Wetenschappelijke naam:
Pyrrhula pyrrhula

Aantal broedparen in Nederland: 7000-9000 (1998-2000)
Biotoop: struweelrijke bosranden, parken en oude tuinen, vooral bij jonge sparrenaanplant

Geluid: Goudvink

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002