Home

Glanskop

Wetenschappelijke naam:
Parus palustris

Aantal broedparen in Nederland: 12.000-15.000 (1998-2000)
Biotoop: oud, gevarieerd en vochtig loofbos met goed ontwikkelde struiklaag

Geluid: Glanskop

Bron: Luisteren in het Duin Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002