Home

Gele Kwikstaart

Wetenschappelijke naam:
Motacilla flava

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-50.000 (1998-2000)
Biotoop: grootschalige polders, extensief gebruikte hooilanden en uiterwaarden

Geluid: Gele Kwikstaart

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002