Home

Gekraagde Roodstaart

Wetenschappelijke naam:
Phoenicurus phoenicurus

Aantal broedparen in Nederland: 23.000-30.000 (1998-2000)
Biotoop: structuurrijk loof- en gemengd bos en parklandschap

Geluid: Gekraagde Roodstaart

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002