Home

Fuut

Wetenschappelijke naam:
Podiceps cristatus

Aantal broedparen in Nederland: 13.000-16.000 (1998-2000)
Biotoop:

grote plassen en meren met rijke oevervegetatie, maar ook in vaarten, kanalen, parken en in grachten in steden

Geluid: Fuut

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002