Home

Geelgors

Wetenschappelijke naam:
Emberiza citrinella

Aantal broedparen in Nederland: 22.000-28.000 (1998-2000)
Biotoop: cultuurland met houtwallen en heggen, en bosranden langs heidevelden

Geluid: Geelgors

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002