Home

Fluiter

Wetenschappelijke naam:
Phylloscopus sibilatrix

Aantal broedparen in Nederland: 2000-3500 (1998-2000)
Biotoop: rijk, opgaand of halfhoog loofbos met ijle struiklaag en schaarse bodembegroeiing

Geluid: Fluiter

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002