Home

Fitis

Wetenschappelijke naam:
Phylloscopus trochilus

Aantal broedparen in Nederland: 450.000-550.000 (1998-2000)
Biotoop: overal in halfopen landschap met veel struikvegetatie; mijdt bossen

Geluid: Fitis

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002