Home

Europese Kanarie

Wetenschappelijke naam:
Serinus serinus

Aantal broedparen in Nederland: 400-450 (1998-2000)
Biotoop: parkachtige gebieden, in ons land meestal in stedelijke omgeving

Geluid: Europese Kanarie

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002