Home

Dwergstern

Wetenschappelijke naam:
Sterna albifrons

Aantal broedparen in Nederland: 463-512 (1998-2000)
Biotoop:

rustige schelpen- en grindbanken, voornamelijk langs de kust

Geluid: Dwergstern

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002