Home

Eider

Wetenschappelijke naam:
Somateria mollissima

Aantal broedparen in Nederland: 8000-10.000 (1998-2000)
Biotoop: vrijwel uitsluitend in de Waddenzee, maar ook enkele paren in de Zeeuwse Delta

Geluid: Eider

Verspreiding:

 

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002