Home

Ekster

Wetenschappelijke naam:
Pica pica

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-60.000(1998-2000)
Biotoop: overal in open en halfopen landschap met dicht struweel of hoge bomen

Geluid: Ekster

Bron: Luisteren in het Duin copyright Wil Heemskerk

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002