Home

Duinpieper

Wetenschappelijke naam:
Anthus campestris

Aantal broedparen in Nederland: 25-30 (1998-2000)
Biotoop: uitsluitend in het binnenland op kaalslagen, schaars begroeide heidevelden en stuifzanden

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002