Home

Draaihals

Wetenschappelijke naam:
Jynx torquilla

 

Aantal broedparen in Nederland: 50-65 (1998-2000)
Biotoop:

halfopen bossen op zandgrond met veel zandige plekken

Geluid: Draaihals

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002