Home

Bruine Kiekendief

Wetenschappelijke naam:
Circus aeruginosus

Aantal broedparen in Nederland: 1300-1450 (1998-2000)
Biotoop: verruigde en ongemaaide rietmoerassen

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002