Home

Buizerd

Wetenschappelijke naam:
Buteo buteo

Aantal broedparen in Nederland: 8000-10.000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen cultuurland nabij bossen
   

Geluid: Buizerd

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002