Home

Bosuil

Wetenschappelijke naam:
Strix aluco

Aantal broedparen in Nederland: 4500-5500 (1998-2000)
Biotoop: opgaand open loof- en gemengd bos met natuurlijke holten; ook in lanen, oude parken en begraafplaatsen

Geluid: Bosuil

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002