Home

Bosrietzanger

Wetenschappelijke naam:
Acrocephalus palustris

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-110.000 (1998-2000)
Biotoop: verruigde rietvelden en middelhoge ruigtekruidenvegetatie, vaak bij bosjes

Geluid: Bosrietzanger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002