Home

Boomvalk

Wetenschappelijke naam:
Falco subbuteo

Aantal broedparen in Nederland: 750-1000 (1998-2000)
Biotoop: halfopen parkachtig landschap met bomenrijen en verspreide bosjes; vaak langs heidevelden

                         

Geluid: Boomvalk

Bron: Luisteren in het Duin Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002