Home

Boompieper

Wetenschappelijke naam:
Anthus trivialis

Aantal broedparen In Nederland: 35.000-45.000 (1998-2000)
Biotoop: duinen met afwisselende struikvegetatie; in het binnenland langs bosranden en heidevelden

Geluid: Boompieper

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002