Home

Boomleeuwerik

Wetenschappelijke naam:
Lullula arborea

Aantal broedparen in Nederland: 5000-6000 (1998-2000)
Biotoop: structuurrijke heide en duinen met afwisselende lage en halfhoge begroeiing en zandige plekken

   

Geluid: Boomleeuwerik

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002