Home

Boomklever

Wetenschappelijke naam:
Sitta europaea


Aantal broedparen in Nederland: 16.000-20.000 (1998-2000)
Biotoop: rijk loofbos, bij voorkeur eiken- en beukenbos

Geluid: Boomklever

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002