Home

Bonte Vliegenvanger

Wetenschappelijke naam:
Ficedula hypoleuca

Aantal broedparen in Nederland: 14.000-18.000 (1998-2000)
Biotoop: oud loofbos en opgaand gemengd bos met natuurlijke holten

Geluid: Bonte Vliegenvanger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002