Home

Boerenzwaluw

Wetenschappelijke naam:
Hirundo rustica

Aantal broedparen in Nederland: 100.000-200.000 (1998-2000)
Biotoop: polders nabij boerderijen; soms ook onder bruggen

Geluid: Boerenzwaluw

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002