Home

Dodaars

Wetenschappelijke naam:
Tachybaptus ruficollis

Aantal broedparen in Nederland: 1800-2500 (1998-2000)
Biotoop: ondiepe moerassen met rijke oevervegetatie

Geluid: Dodaars

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002