Home

Blauwe Reiger

Wetenschappelijke naam:
Ardea cinerea

Aantal broedparen in Nederland: 10.000-12.750 (1998-2000)
Biotoop: broedt in hoge bomen, maar zoekt voedsel langs waterkant

Geluid: Blauwe Reiger

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002