Home

Blauwborst

Wetenschappelijke naam:
Luscinia svecica

Aantal broedparen in Nederland: 9000-11.000 (1998-2000)
Biotoop: moerassige streken met dichte struikbegroeiing

Geluid: Blauwborst

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002