Home

Kleine Barmsijs

Wetenschappelijke naam:
Carduelis cabaret

Aantal broedparen in Nederland: 200-300 (1998-2000)
Biotoop: duinstruweel, houtwallen; bij heidegebied, ook langs randen van berkenbosjes

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002