Home

Baardman

Wetenschappelijke naam:
Panurus biarmicus
 

Aantal broedparen in Nederland: 1200-2000 (1998-2000)
Biotoop: uitgestrekte rietmoerassen

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002