Home

Appelvink

Wetenschappelijke naam:
Coccothraustes coccothraustes

Aantal broedparen in Nederland: 8000-10.000 (1998-2000)
Biotoop: gevarieerd loof- en gemengd bos en parkachtige gebieden

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002