Home

Aalscholver

Wetenschappelijke naam:
Phalacrocorax carbo

Aantal broedparen in Nederland: 18.400-19.500 (1998-2000)
Biotoop: broedt in moerassen met bomen en rietvelden; zoekt voedsel in open water

Geluid: Aalscholver

Bron: Luisteren in het Duin Copyright: Wil Heemskerk

 

Verspreiding:

Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON, 2002