Home

Tonkreeftjes

Wetenschappelijke naam: Phyllocarida (onderklasse van de Hogere schaaldieren, Malacostraca)

 

Tonkreeftjes behoren tot de geleedpotigen. Het zijn kreeftachtigen met een kleine afmeting (meestal 5-15 millimeter lang). Hun tweekleppige kopschild bedekt het borststuk. De staart draagt een lang, gevorkt aanhangsel.
Tonkreeftjes leven op de zeebodem. Het is een oude diergroep: ze zijn al bekend vanaf het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden).

Afstammingslijst van de Tonkreeftjes

Tonkreeftjes 
Oermosselkreeftjes 
Marrella-achtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven