Home

Terebratulide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Terebratulida (orde binnen de articulate Armpotigen)

 

Terebratulide armpotigen zijn zeedieren met een dikke, brede, tweekleppige schelp. De kleppen zijn bol, meestal glad, soms geribd. Binnen de schelp zit een tentakelkrans (lofofoor), ondersteund door een armskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.
Terebratulide armpotigen komen voor sinds het Devoon (ca. 410-360 miljoen jaar geleden). De meeste recente armpotigen (ongeveer 250 soorten) behoren tot deze groep. Ze leven van ondiepe kustwateren tot in de diepzee.

Afstammingslijst van de Terebratulide armpotigen

Terebratulide armpotigen
Spiriferide armpotigen
Athyride armpotigen
Atrypide armpotigen
Orthide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven