Home

Stekelhaaien

Wetenschappelijke naam: Acanthodii (klasse of onderklasse binnen de Vissen, Pisces)

 

Stekelhaaien zijn uitgestorven zoetwatervissen, die leefden vanaf het begin van het Siluur tot en met het Perm (ca. 440-250 miljoen jaar geleden). Ze vormen de oudst bekende groep gewervelde dieren met kaken (Gnathostomata). Kenmerkend waren de rijen gepaarde buikvinnen aan weerszijde van het lichaam. Vlak voor iedere vin stond een grote stekel. Ze werden hooguit 20 centimeter groot en hadden een flexibel, gestroomlijnd lichaam met schubachtige platen.
Hoewel hun naam anders doet vermoeden, waren Stekelhaaien geen echte haaien. Werden ze vroeger nauw verwant geacht met de Kraakbeenvissen (Chondrichthyes) of de Kaakpantservissen (Placodermi), tegenwoordig beschouwt men ze over het algemeen als zustergroep van de Beenvissen (Osteichthyes), d.w.z. voortgekomen uit dezelfde vooroudergroep. Evenals de Beenvissen èn alle viervoeters (Tetrapoda) hebben ze evenwichtssteentjes (otolieten) in hun binnenoor.

Afstammingslijst van de Stekelhaaien

Stekelhaaien
Oerhaaien
Rattenstaartpantservissen
Prikken
Kaakloze pantservissen
Slijmprikken
Conodontendieren
Lancetvisjes
Manteldieren
Hoefijzerwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven