Home

Spiriferide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Spiriferida, Spiriferidina (orde of onderorde binnen de articulate Armpotigen)

 

Spiriferide armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Siluur tot en met het Jura (ca. 440-140 miljoen jaar geleden). Ze hadden een dikke, brede, tweekleppige schelp met bolle kleppen en vaak stekels. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor), ondersteund door een goed ontwikkeld armskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Spiriferide armpotigen

Spiriferide armpotigen
Athyride armpotigen
Atrypide armpotigen
Orthide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven