Home

Siphonotretide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Siphonotretida (orde binnen de niet-articulate Armpotigen)

 

Siphonotretide armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Cambrium en Ordovicium (ca. 540-440 miljoen jaar geleden). Ze hadden twee bolle schelpkleppen met stekels. De kleppen werden alleen door spieren bij elkaar gehouden, er was geen slot. In de top van de schelp zat een gat voor de steel. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Sifonotretide armpotigen

Sifonotretide armpotigen
Acrotretide armpotigen 
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven