Home

Redlichiide trilobieten

Wetenschappelijke naam: Redlichiida, Redlichiina (orde of onderorde)

 

Redlichiide trilobieten zijn uitgestorven geleedpotigen, die leefden gedurende het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden). Ze hadden een grote, halfcirkelvormige tot elliptische, soms gesegmenteerde kop met goed ontwikkelde wangstekels, talrijke lichaamssegmenten en een klein staartdeel. Net als andere trilobieten, had hun lichaam een duidelijke driedeling, zowel in de lengterichting (kop, lichaam, staart), als in de dwarsrichting (een duidelijk afgescheiden middendeel).
Trilobieten leefden in zee.

Afstammingslijst van de Redlichiide trilobieten

Redlichiide trilobieten 
Agnostide trilobieten
Sidneyia
Marrella-achtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven