Home

Planula's

á

Planula's zijn eigenlijkálarven van neteldieren, zoals kwallenáen zeeanemonen. Het zijn platte, ovaleádiertjes (planus = plat) bestaande uit twee cellagen (ectoderm en entoderm), met ciliŰn (undulipodia) aan de buitenzijde van het lichaam. Aangezien de individuele ontwikkeling (ontogenie) van dieren vaak een afspiegeling vormt van de evolutie (fylogenie), denken sommige onderzoekersádat vergelijkbareádiertjes ooit als volwassen vorm voorkwamen. Dat zou dan in het Proterozo´cum (ca. 2500-540 miljoen jaar geleden) geweest zijn. Zij beschouwen deze diertjes als de voorouders van veel huidige meercellige dieren. Andere onderzoekers gaan er echter van uit dat meercellige dieren zijn voortgekomen uit koloniesávan eencelligen zoals sponzen.á

Afstammingslijst van de Planula's

Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriŰn (en celkern)
Oer-archaebacteriŰn
OerbacteriŰn
Ontstaan van het leven