Home

Phacopide trilobieten

Wetenschappelijke naam: Phacopida

 

Phacopide trilobieten zijn uitgestorven geleedpotigen, die leefden gedurende het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden). Ze hadden ongeveer 11 lichaamssegmenten en aggregaatogen (een soort facetogen). Net als andere trilobieten had hun lichaam een duidelijke driedeling, zowel in de lengterichting (kop, lichaam, staart), als in de dwarsrichting (een duidelijk afgescheiden middendeel).
Trilobieten leefden in zee.

Afstammingslijst van de Phacopide trilobieten

Phacopide trilobieten 
Agnostide trilobieten
Sidneyia
Marrella-achtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven