Home

Pentameride armpotigen

Wetenschappelijke naam: Pentamerida (orde binnen de articulate Armpotigen)

 

Pentameride armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Cambrium tot en met het Devoon (ca. 540-360 miljoen jaar geleden). Ze hadden een vijfhoekige, bolle, tweekleppige schelp. De top van de schelp was vaak verdikt voor vergroting van de stabiliteit. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor), opgehangen aan een jukvormig armskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Pentameride armpotigen

Pentameride armpotigen
Orthide armpotigen
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven