Home

Orthide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Orthida (orde binnen de articulate Armpotigen)

 

Orthide armpotigen zijn uitgestorven zeedieren, die leefden gedurende het Cambrium tot en met het Perm (ca. 540-250 miljoen jaar geleden). Ze hadden een bolle, tweekleppige schelp met tanden en tandkassen. Binnen de schelp zat een tentakelkrans (lofofoor) zonder steunskelet, voor het filteren van voedseldeeltjes uit het water. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.

Afstammingslijst van de Orthide armpotigen

Orthide armpotigen 
Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven