Home

Olenellide trilobieten

Wetenschappelijke naam: Olenellida, Olenellina (orde resp. onderorde binnen de Trilobieten)

 


Olenellide trilobieten zijn uitgestorven geleedpotigen, die leefden gedurende het Cambrium (ca. 540-500 miljoen jaar geleden). Het waren vrij grote, vroege trilobieten met een grote, halfcirkelvormige kop met goed ontwikkelde wangstekels, talrijke lichaamssegmenten en een klein staartdeel. Het centrale kopdeel (glabella) was gesegmenteerd. Net als andere trilobieten had hun lichaam een duidelijke driedeling, zowel in de lengterichting (kop, lichaam, staart), als in de dwarsrichting (een duidelijk afgescheiden middendeel).
Trilobieten leefden in zee.

Afstammingslijst van de Olenellide trilobieten

Olenellide trilobieten
Agnostide trilobieten
Sidneyia
Marrella-achtigen
Borstelwormen
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven