Home

Middendiertjes

Wetenschappelijke naam: Mesozoa

 

Middendiertjes zijn de eenvoudigst gebouwde, meercellige dieren, zonder weefsels of organen. Ze hebben een wormvormig lichaam van enkele millimeters klein (vaak minder dan 50 cellen), met trilharen (ciliën) aan de buitenzijde.
Middendiertjes zijn inwendige parasieten van andere ongewervelde dieren.
De Middendiertjes zijn onder te verdelen in twee groepen (Rhombozoa en Orthonectida), die tegenwoordig als zelfstandige, onderling niet-verwante hoofdafdelingen (fyla) worden beschouwd. De ca. 75 soorten Rhombozoa leven in de nieren van Inktvissen, de ca. 20 soorten Orthonectida parasiteren op o.a. Platwormen, Borstelwormen, Tweekleppigen en Stekelhuidigen.

Afstammingslijst van de Middendiertjes

Middendiertjes
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven