Home

Lingulide armpotigen

Wetenschappelijke naam: Lingulida (orde binnen de niet-articulate Armpotigen)

Lingula
                                                      Lingula

Lingulide armpotigen zijn zeedieren met een platte of bolle, tweekleppige schelp. De kleppen worden alleen door spieren bij elkaar gehouden, er is geen slot. Ze zijn met behulp van een steel vastgegroeid of ingegraven in de bodem. Binnen de schelp zit een tentakelkrans (lofofoor), waarmee de dieren voedseldeeltjes uit het water filteren. Wegens de aanwezigheid van deze tentakelkrans worden de Armpotigen (Brachiopoda), evenals de Mosdiertjes (Bryozoa) en de Hoefijzerwormen (Phoronida), tot het superfylum van de Tentakelkransdragers (Lophophorata) gerekend.
Het geslacht Lingula komt al sinds het Devoon (ca. 410-360 miljoen jaar gelden) voor. Recente soorten leven ingegraven in de zeebodem van ondiepe warme zeeën of kustwateren.

Afstammingslijst van de Lingulide armpotigen

Lingulide armpotigen
Hoefijzerwormen 
Oerplatwormen
Planula's
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven