Home

Naaldbomen

Andere naam: Coniferen (conus = kegel; ferre = dragen)
Wetenschappelijke naam: Pinopsida (klasse binnen de Zaadplanten, Spermatophyta)

 

Takje met vrouwelijke kegels van een den
                    Takje met vrouwelijke kegels van een den

Naaldbomen zijn doorgaans altijdgroene bomen of struiken, met een maximale hoogte van 90 meter. Ze hebben naaldvormige bladeren, die verspreid, in kransen of in bundels staan. De bladeren, en soms het hout, hebben harskanalen. De voortplantingsorganen staan in kegels tussen spiraalsgewijs gerangschikte schubben. De mannelijke kegels bevatten twee of meer pollenzakjes per schub, de vrouwelijke kegels twee zaadknoppen per (zaad)schub. Bij enkele naaldbomen, bijv. Taxus en Jeneverbes, wordt het zaad omgeven door een vlezig omhulsel (schijnbes).
Naaldbomen zijn onder te verdelen in meerdere groepen (orden), waarvan de Cordaites-achtigenVroege naaldbomen en Denachtigen de belangrijkste zijn. De Denachtigen (Pinales) omvatten onder meer de Mesozoïsche naaldbomen en de Lebachia-familie (beiden alleen fossiel bekend), de Dennenfamilie (o.a. Ceder, Grove den, Lariks  en Fijnspar ofwel 'kerstboom'), de Araucaria-familie (o.a. Slangeden en Kamerden), de Cipresachtigen en de Taxusachtigen (o.a. Taxus). De Taxusachtigen werden voorheen meestal als aparte orde of zelfs klasse beschouwd, maar op grond van recent genetisch onderzoek is dit niet langer te verantwoorden.
Dennen zijn de leveranciers van grenenhout, sparren van vurenhout. De Taxus ofwel Venijnboom bevat meestal zeer giftige blauwzuurverbindingen, maar wordt ook benut als leverancier van de kankerremmende stof taxol.
Naaldbomen komen overal ter wereld voor, vooral in koudere streken.

Afstammingslijst van de Naaldbomen

Naaldbomen
Vroege naaldbomen 
Cordaites-achtigen
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven