Home

Glossopteris-achtigen

Wetenschappelijke naam: Glossopteridales (orde binnen de klasse der Zaadvarens, Pteridospermopsida)

 

Reconstructie van een Glossopteris-boom (ongeveer 4 meter hoog)
Reconstructie van een Glossopteris-boom (ongeveer 4 meter hoog)

Glossopteris-achtigen zijn uitgestorven, bladverliezende, boomvormige zaadvarens, die leefden gedurende het Laat-Devoon tot en met het Perm (ca. 375-250 miljoen jaar geleden). De mannelijke als vrouwelijke voortplantingsstelsels werden op de bladen gedragen. De bladen waren langwerpig-tongvormig (glossa = tong; pteris = varen), ongeveer 5-20 centimeter lang en voorzien van een karakteristieke netvormige nervatuur. Afdrukken van dergelijke bladeren zijn gevonden op alle continenten van het zuidelijk halfrond, maar ook in India, Afghanistan en Iran. Deze verspreiding kan verklaard worden door aan te nemen dat al deze gebieden ooit aaneengesloten zijn geweest tot één continent (Gondwana)
Sommige onderzoekers rekenen de Glossopteris-achtigen tot de Paleozoïsche zaadvarens.

Afstammingslijst van de Glossopteris-achtigen

Glossopteris-achtigen 
Oerzaadvarens
Vroege naaktzadigen
Oervarens
Rhynia's
Vroege vaatplanten
Groenwieren
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven