Home

Draadalgen en Jukwieren

Wetenschappelijke naam: Gamophyta, Conjugatophyta, Conjugales, Zygnematales (orde binnen de Groenwieren)

 

Een Jukwier
                                                Een Jukwier

Draadalgen (Draadwieren) en Jukwieren zijn wieren met een groene kleur wegens de aanwezigheid van bladgroenkorrels (chloroplasten). Tijdens de voortplanting treedt versmelting op van amoeboïde of onbeweeglijke geslachtscellen.
Draadalgen (onderorde Zygnematineae) vormen lange draden van één cel dik. In zoet water kunnen deze wieren het zogenaamde 'flab' vormen.
Jukwieren (onderorde Desmidiineae, waaronder de familie Desmidiaceae ofwel Sieralgen) zijn fraai gevormde eencellige wieren, die uit twee gelijkvormige helften bestaan. Jukwieren zijn vaak kenmerkend voor zeer schoon water.

Afstammingslijst van de Draadalgen en Jukwieren

Draadalgen en Jukwieren 
Eencelligen met bladgroen
Eencelligen met complexe zweephaar
Eencelligen met mitochondriën (en celkern)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven