Home

Eencelligen met complexe zweephaar

Andere naam: Eukaryoten type B

 

Eencellige met undulipodium, kern en mitochondrie
                   Eencellige met undulipodium, kern en mitochondrie

Men denkt dat de eerste eencellige met complexe zweephaar of flagel bestond uit een eencellige met mitochondriën (ontstaan uit een eerdere endosymbiose) die een spiraalbacterie in zijn cel had opgenomen. De spiraalbacterie zou als een complexe - d.w.z uit 9+2 microdraden opgebouwde - zweephaar ofwel undulipodium uit de gastheercel hangen, waardoor voortbeweging mogelijk was. Eencelligen met zo'n undulipodium staan aan de basis van de ontwikkeling van alle andere eukaryoten ofwel één- of meercellige organismen met celkern. Daarom wordt een undulipodium ook wel 'eukaryotenzweephaar' of 'eukaryotenflagel' genoemd.
Overigens wordt een prokaryoten- (= bacteriële) dan wel eukaryotenflagel ook wel als 'zweepstaart' aangeduid, maar dat is minder juist. Een 'staart' zit immers per definitie achter aan een voorwerp, terwijl een flagel zich ook aan de voorzijde van een organisme kan bevinden en het organisme als het ware naar voren trekt.

Afstammingslijst van de eencelligen met complexe zweephaar

Eencelligen met complexe zweephaar  (Eukaryoten type B)
Eencelligen met mitochondriën (en celkern) (Eukaryoten type A)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven