Home

Eencelligen met mitochondriën (en celkern)

Andere naam: Eukaryoten type A

 

Eencellige met kern (links) en mitochondrie (rechts)
               Eencellige met kern (links) en mitochondrie (rechts)

Men denkt dat de eerste eencellige met (pro)mitochondrie bestond uit een vroege archaebacterie die door endosymbiose een gewone bacterie, verwant met de huidige Rickettsia's, had ingesloten. Deze aërobe bacterie zorgde door oxidatie van bepaalde stoffen voor de energievoorziening van de eencellige, net als de mitochondriën dat tegenwoordig bij bijna alle eukaryoten doen. 
Min of meer tegelijkertijd speelde zich een ander proces af, waarbij het erfelijk materiaal (DNA) van de oer-archaebacterie, waarschijnlijk door insnoering van de celmembraan, werd omhuld door een kernmembraan zodat het werd afgescheiden van de rest van de cel. Zo ontstond de celkern, die kenmerkend is voor alle eukaryoten ('eu' = goed, wel; 'karyon' = kern).

Afstammingslijst van de eencelligen met mitochondriën (en celkern)

Eencelligen met mitochondriën (en celkern) (Eukaryoten type A)
Oer-archaebacteriën
Oerbacteriën
Ontstaan van het leven